03/01/2018

Putno osiguranje

Podelite sa prijateljima!

Avio karta i hotelski vaučer su spremni, kofer spakovan za putovanje, no, nikako ne zaboravite putno zdravstveno osiguranje – nisu retki slučajevi da nam se nešto dogodi baš ako je to jedini put u životu kad nismo kupili polisu! Cene pregleda i lekarske pomoći u inostranstvu nisu baš pristupačne našem džepu, a polisa osiguranja koja može da nas košta i manje od dva evra dnevno omogućava nam pokriće troškova lečenja i do nekoliko desetina hiljada evra.

Šta dobijam kupovinom putnog osiguranja?

Putnim zdravstvenim osiguranjem ugovarate osiguravajuće pokriće koje vas štiti od rizika tokom turističkog boravka, privremenog rada, rekreativnog ili amaterskog bavljenja sportom u inostranstvu. Putno zdravstveno osiguranje pokriva troškove lečenja ili nesrećnog slučaja tokom boravka u inostranstvu. Može se ugovoriti kao individualno, porodično ili grupno osiguranje.

zdravstveno osiguranje

Polise međunarodnog putnog osiguranja možete dobiti u našoj agenciji, ili ih naručiti mejlom, nakon čega ih u najkraćem vremenskom roku šaljemo u elektronskoj formi.

Šta pokriva zdravstveno osiguranje?

U slučaju iznenadne bolesti ili povrede, putničko zdravstveno osiguranje garantuje vam pokriće sledećih troškova:

  • za ambulantno lečenje
  • za nabavku neophodnih lekova i medicinskog materijala
  • za prevoz do najbliže zdravstvene ustanove
  • za bolničko lečenje
  • za prevoz u državu prebivališta
  • za stomatološke intervencije
  • za druge potrebe u vezi sa iznenadnom bolešću ili povredom.

Da li imam pokriće za ski rizik?

Ski rizik (rizik od povrede na skijanju), pokriva sve troškove za slučajeve koji zahtevaju hitnu medicinsku pomoć i stručnu medicinsku pomoć na ski stazi, prevoz helikopterom ili drugim sredstvom od ski staze do bolnice i dr.

Opcija „ski rizik“ se dodatno uračunava u cenu.

Pored osnovnog pokrića, putničko zdravstveno osiguranje možete zaključiti i sa širim (VIP) pokrićem.

uslovi osiguranja

Koji su posebni uslovi putnog osiguranja?

Osiguranje se ugovara u maksimalnom trajanju do 365 dana (zavisno od opcije), za jedno ili više putovanja. Osiguravajuće pokriće važi samo u inostranstvu. Osiguranje stupa na snagu prelaskom državnih granica Republike Srbije, a prestaje pri povratku u zemlju.

Putno osiguranje sprovodi se preko asistenske kompanije (osiguravača) koja imaju svoju mrežu pružalaca zdravstvenih i drugih usluga na teritoriji cele Evrope.

Međutim, treba obratiti pažnju na činjenicu da polisa putnog zdravstvenog osiguranja pokriva samo one slučajeve koji se nisu dogodili namerno, vašom krivicom ili nemarom, ili koji nisu posledica prethodnih (hroničnih) bolesti ili događaja. Zato je neophodno pre polaska na put dobro pročitati uslove osiguranja jer tu jasno da piše koje situacije nisu pokrivene, a one se u većini domaćih kompanija poklapaju.

Za svaku podršku i pomoć u vezi sa putnim zdravstvenim osiguranjem možete nam se obratiti u svako doba, putem mejla ili telefonskog poziva.